Loading...

چاپ دیجیتال کاتالوگ

کاتالوگ یکی از محصولات پر کاربرد در صنعت
چاپ دیجیتال کاتالوگ

چاپ دیجیتال کاتالوگ

کاتالوگ یکی از محصولات پر کاربرد در صنعت چاپ است. این محصول چاپی که معمولا نحوه استفاده از محصول چاپی را توضیح میدهد در واقع به عنوان برگه ای به خدمات گیرنده ارائه میشود تا اطلاعات و مشخصات محصول یا خدمات مورد درخواست خود را بهتر شناخته و از آن بهره ببرد.

چرا کاتالوگ دیجیتال:

وقتی ما میخواهیم کاتالوگ را تهیه کنیم لازم است که ما ابتدا از کاربرد آن و علت چاپ آن اطلاعات دقیق داشته باشیم . در برخی از موارد هنگامی که ما کاتالوگ را چاپ میکنیم صرفا برای نشان دادن خدماتی است که شرکت ما قادر است تیراژ مشتریان انجام دهد و در واقع یک حالت اعلام رزومه به صورت تخصصی تر است. هنگامی که ما با این مقصود کاتالوگ را چاپ میکنیم معمولا این کاتالوگ را ما در تعداد کم و فقط جهت ارائه به مشتریان چاپ میکنیم . و مشخص است که چاپ هزار عدد از این کاتالوگ با چاپ افست کار درستی نخواهد بود بنابراین ما برای این گونه چاپ‍ها با تیراژ کم چاپ دیجیتال را معرفی میکنیم و بسته به سلیقه مشتری آن را رو گلاسه با گرماژ مختلف چاپ خواهیم کرد. یکی دیگر از عللی که ما چاپ دیجیتال را انتخاب میکنیم این است که ما جلسه ای بسیار پیش بینی نشده در مقابلمان قرار میگیرد و ناگهان متوجه میشوییم که ما کاتالوگ در دست جهت ارائه نداشته و زمانی نیز برای چاپ مجدد کاتالوگ در دستمان نیست پس ما چاره ای نداشته جز اینکه با چاپ دیجیتال یک نسخه به صورت فوری برای ارائه به آن مرکز تهیه نماییم. از دیگر موارد استفاده از کاتالوگ دیجیتال استفاده از آن به عنوان نمونه است تا ما تغییراتی که بر روی کاتالوگ داده ایم را چک کرده و با خیال راحت کار را برای چاپ در تیراژ بالا به چاپ خانه ارسال کنیم.